Truyện Điền Văn

Làm Một Beta

Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều

Giang Sơn Tác Giá

Vườn Trẻ Của Vương Quốc

Hữu Tử Sự Cánh Thành

Hoàng Thượng Uy Vũ!

Ngây Ngốc Làm Ruộng

Nha! Có Bầu Rồi!

Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản.

Truyện điền văn kể về cuộc sống điền viên, chăm sóc nhà cửa, lo toan cuộc sống sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính. Truyện thể loại này thường ngọt ngào, không có cao trào, nút thắt, tranh đấu, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.