Pokemon Kaitou Izumi

Luận Kiếm Toàn Cầu

Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Tôi Là Trùm Sau Màn

Thăng Chức Toàn Diện

Chư Giới Tận Thế Online

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Quả Táo Nhỏ

Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng.