Truyện Xuyên Không

Tình Duyên Đạo

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Pokemon Master

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.