Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Yêu Thần Ký

Thần Văn Đạo

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tặc Đảm